Banner na web stari s patickou 1

Zdraví je to nejcennější co máme, a proto je potřeba si ho chránit.

Správně léčený člověk žijící s HIV NEMUSÍ být nakažlivý!

HIV je stále závažné onemocnění. Ale v případě, že se pacient léčí, může prožít normální život stejně, jako HIV negativní člověk.

V případě správné léčby hladina viru HIV v krvi klesá na nedetekovatelnou úroveň a HIV pozitivní člověk přestává být nakažlivý. Může založit rodinu, mít děti, nenakazit svého sexuálního partnera.

Nedetekovatelný = neinfekční N=N (Undetectable = Untransmittable U=U).

Víte že ?

1) HIV se týká nás všech

Virem HIV se může nakazit kdokoliv, není to nemoc homosexuálů, jak se kdysi říkalo. Stačí náhodný nechráněný pohlavní styk.

2) Na HIV se dnes neumírá

Dnešní léčba je natolik účinná, že lidé žijící s HIV mohou prožít normální život, založit rodinu, dožít se vysokého stáří stejně, jako běžná populace.

3) HIV se nepřenáší podáním ruky, objetím, polibkem

HIV nedostanete v koupelně ani na toaletě, z nádobí, v bazénu, z vakcín

Hlavním způsobem přenosu HIV je nechráněný sex. HIV se přenáší krví. Dříve k tomu mohlo dojít při transfúzi nebo podávání krevních derivátů. K takovému přenosu dnes dochází velmi výjimečně. Virus ale lze přenést při společném používání kontaminovaných injekčních stříkaček, jehel a předmětů používaných na míchání drog. Nemusí se přitom jednat pouze o narkomany, ale sdílení stříkaček třeba u sportovců, kteří si píchají doping.
Virus také může za určitých okolností přenést matka na dítě během těhotenství nebo porodu.
Pokud je ale člověk žijící s HIV správně léčen, hladina viru v krvi klesá na nedetekovatelnou úroveň a HIV pozitivní člověk přestává být nakažlivý. Může tak založit rodinu, mít děti, nenakazit svého sexuálního partnera.

Nedetekovatelný = neinfekční N=N (Undetectable = Untransmittable U=U).

Ochrana před HIV

HIV nesmí být tabu

Stále tu s námi je.

Testování

Nestyďte se jít na testy. U nás jsou anonymní a bezplatné. Jde o váš život.

Používejte kondom

Chrání i před přenosem dalších pohlavních nemocí.

PrEP

Preventivní užívání léku, který zabrání nákaze i v případě, kdy se HIV dostane do lidského těla. Pokud se PrEP používá správně, snižuje riziko nákazy HIV při sexuálním přenosu až o 99 %. Tyto léky jsou určené především pro lidi, kteří jsou díky své práci nebo svému životnímu stylu ve vyšším riziku nákazy HIV. PrEP může samozřejmě předepsat pouze lékař, a to po velmi pečlivé diskusi s pacientem.

PEP

Označení pro postexpoziční profylaxi (ochranu). Léky se použijí, jednorázově po vysoce rizikové situaci, během které mohlo dojít k nákaze. Může jít jenom o noc strávenou s neznámým partnerem, nebo třeba také o znásilnění. Tyto léky dokáží zabránit množení viru HIV a jeho šíření v těle. Léky je ale nutné použít co nejdříve, aby byly účinné, většinou nejpozději do 3 dnů od možného vystavení se viru.

ČSAP logo

Česká společnost AIDS pomoc

Působí v oblasti prevence a boje proti HIV již více než 30 let. Organizace poskytuje pomoc a podporu lidem žijícím s HIV a jejich blízkým, přátelům, kolegům. Jedním z hlavních poslání ČSAP je boj proti diskriminaci, stigmatizaci a vyloučení lidí žijících s HIV ze společnosti.

Kromě těchto aktivit ČSAP nabízí :

Více informací naleznete na stránkách :

Kontaktujte nás

Pokud máte jakýkoli dotaz mužete se na nás obrátit.

800 800 980

bezplatná non-stop Telefonní linka AIDS pomoci (pouze z ČR)

+420 224 810 702

non-stop Telefonní linka AIDS pomoci (sazba dle vašeho tarifu)